Injektážní technologie AquaStop Cream® slouží k zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu. Systém AquaStop Cream® je určen pro injektáž zdiva svépomocí i pro práci profesionálních firem. Využijte spolehlivou technologii sanace vlhkého zdiva, kterou poskytuje český výrobce krémové injektáže TRUMF Sanace s.r.o.. Zbavte se vlhkosti a plísně jednou pro vždy. Podívejte se na podrobný návod sanace zdiva svépomocí.

Před zahájením injektážních prací doporučujeme provést osekání omítek po obou stranách zdiva do výše 50 cm nad zavlhlý horní okraj map a solných výkvětů. Dále proveďte vyvrtání otvorů do maltové spáry o průměru 14 mm s roztečí mezi vrty 100 mm. Hloubka vrtů by měla být menší max. o 40 mm než je tloušťka zdiva. Vyvrtání otvorů se provádí kolmo ke svislé rovině zdiva, není vhodné vrtat šikmo dolů. Otvory vrtáme většinou ve vodorovné linii, kolmo na svislou rovinu zdiva, pokud možno souběžně a přímo do maltové spáry (u zdiva s průběžnou spárou) a samozřejmě ve správné výšce. U zdiva smíšeného a kamenného provádíme vodorovnou linii vrtů pro injektáž taktéž kolmo na svislou rovinu zdiva, jelikož nakloněné vrty jsou i u tohoto druhu zdiva kontraproduktivní.

Proč jsou nakloněné vrty nežádoucí?

Nakloněné vrty se zhotovovaly pro tekuté injektáže z důvodu využití gravitace pro plnění. U krémové injektáže je to spíše nevýhoda. Tím, že injektážní krém je při výplni vrtů dostatečně hustý, nemá tendenci se v momentě injektáže ztrácet v netěsnostech zdiva. Ve vrtu postupně snižuje svoji viskozitu a na rozdíl od všech druhů tekuté injektáže má „dostatek času“ pro nasycení i vysoce zavlhlého materiálu s nižší porézností. Postupně vzniká rovnoměrně se šířící clona v celé hloubce i šířce provedené injektáže. Pro podrobnější informace se podívejte na podrobné vlastnosti krému AquaStop Cream® (https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/injektazni-krem/)

U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona. Tím, že je vrt nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více u dna vrtů než u ústí vrtů. Jelikož injektážní gel, respektive vysoce koncentrovaná hydrofobní látka na bázi látek silan/siloxanu se postupně disperguje do zdiva, postupně klesá hladina výplně ve vrtu. Tím takzvané clonování, neboli šíření hydrofobizace v horní části zdiva postupně slábne. Na rozdíl od rubové strany zdiva, která je u dna vrtu, a kde probíhá šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění injektážního krému. Proto nakloněné vrty, doporučujeme zhotovit v maximálně 15° náklonu ke svislé rovině zdiva.

Výška linie vyvrtávaných otvorů

Výška linie vyvrtaných otvorů by měla být max. 100 mm nad vnitřní podlahou nebo venkovní pochozí plochou u podsklepeného půdorysu stavby. Krémovou injektáž lze provádět z vnitřní nebo venkovní strany stavebního dílce, aniž by to mělo vliv na požadovaný výsledek. Po vyvrtání otvorů pročistíme jednotlivé vrty od hrubých nečistot a jemného prachu stlačeným vzduchem. K tomuto účelu dodáváme vzduchovou pumpu.

U nakloněných vrtů nevzniká rovnoměrná clona. Tím, že je vrt nakloněný, vzniká clona s postupujícím časem po injektáži více u dna vrtů než u ústí vrtů. Jelikož injektážní gel, respektive vysoce koncentrovaná hydrofobní látka na bázi látek silan/siloxanu se postupně disperguje do zdiva, postupně klesá hladina výplně ve vrtu. Tím takzvané clonování, neboli šíření hydrofobizace v horní části zdiva postupně slábne. Na rozdíl od rubové strany zdiva, která je u dna vrtu, a kde probíhá šíření aktivní látky až do úplného vyprázdnění injektážního krému. Proto nakloněné vrty, doporučujeme zhotovit v maximálně 15° náklonu ke svislé rovině zdiva.

Výška linie vyvrtávaných otvorů

Trubičkový nástavec aplikační pistole vsuneme až na dno vyvrtaného otvoru a pomalu začneme vyplňovat vyvrtaný otvor krémem. Nástavec přitom pomalu vytahujeme z otvoru a dbáme na to, aby bylo do otvoru vrtu vtlačováno dostatečné množství krému.

Po vyplnění přes trubičkové plnidlo doporučujeme pro doplnění použít krátké plnidlo s kónickou gumovou koncovkou. Tím lze napěchovat vrt od ústí až do jeho zadní části. Doplnění vrtů provádíme bez prodlení ještě tentýž den.

Pro dodržení normy spotřeby a zachování účinnosti krému AquaStop Cream® je důležité obsah vrtu maximálně vyplnit. Jistotu stoprocentní výplně zaručuje u silnějšího zdiva právě dvoufázová výplň.

U příčkového zdiva lze provést injektáž rovnou přes aplikační nástavec s gumovou kónickou koncovkou, čímž dochází k postupnému plnění vrtu naopak a to od ústí vrtu do zadní části dna vrtu. Tento postup lze zvolit do maximální tloušťky zdiva 150 mm a kvalitního zatěsnění trubičkového plnidla s kónickou gumovou koncovkou s ústím vrtů.

Orientační spotřeba injektážního krému je uvedeny v Technickém listu. Spotřebu injektážního krému si snadno spočítáte na kalkulačce pro výpočet spotřeby, kterou naleznete na našich webových stránkách.

Zatěsnění vrtů

Po provedené injektáži zdiva je zapotřebí otvory zatěsnit a zamezit výtoku krému. K zatěsnění dodáváme zátky – válečky o výšce 20 mm a průměru 19 mm vyrobené z extrudovaného polystyrenu. Zátky zakoupíte v e-shopu produktů. (https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/eshop/)

Druhy balení

Injektážní gel AquaStop Cream® dodáváme v kbelících (1 l, 5 l, 10 l, 30l), v tubě (500 ml) a v takzvaném „salámovém“ balení (600 ml). Balení v kbelících je určeno pro injektážní pumpy a aplikační pistole a je vhodné pro větší rozsah injektážních prací. Balení v salámu se vkládá do odlišné aplikační pistole a je vhodné pro malý rozsah injektážních prací.

Chemický injektážní krém AquaStop Cream® s aplikační pistolí, stejně jako injektážní pumpu se dvěma plnidly s kompletním příslušenstvím zakoupíte přes náš e-shop, nebo v naší prodejně TRUMF sanace s.r.o. na ulici Dvorská 1163/2 Praha – západ. Podívejte se na náš ceník. (https://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/cenik/)

Aplikační nástroje, zátky a vrtáky naleznete v e-shopu

V e-shopu dále naleznete kvalitní vrtáky HELLER s upínáním SDS plus o průměru 14 mm v délkách:

  • 300 mm (pracovní hloubka 250 mm),
  • 450 mm (pracovní hloubka 400 mm),
  • 600 mm (pracovní hloubka 550 mm),
  • 1000 mm (pracovní hloubka 950 mm).

Tato řada vrtáků postačí pro drtivou většinu tlouštěk zdiva.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně technologického postupu pro injektáž zdiva svépomocí se Systémem AquaStop Cream®, neváhejte napsat váš dotaz do poradny, ve které co nejdříve odpovíme. V poradně zároveň dohledáte mnoho užitečných informací.

Zbavte se vlhkých zdí, využijte unikání sanační systém AquaStop Cream®.
Využijte prodej injektážních krémů AquaStop Cream®, a odborné poradenství v oblasti sanace zdiva. Máme unikátní řešení na vlhké a mokré zdi. S naší technologií spolehlivě izolujete rodinné domy i komerční a průmyslové budovy a zamezíte vzlínání vlhkosti. Kontaktujte společnost TRUMF sanace s.r.o.– specialistu na sanace zdiva.

Aplikační nástroje, zátky a vrtáky naleznete v e-shopu

  1. Odstranění omítek

Zdivo injektované systémem Systémem AquaStop Cream® se doporučuje minimálně 14 dnů po aplikaci ponechat bez další povrchové úpravy. K dalším postupům vám poslouží následující návod. V případě, že omítky jsou již značně znehodnocené, zasolené či nepevné, je potřeba omítku obnovit. To znamená odstranit starou omítku, řádně očistit zdivo od zbytků omítky, proškrábat spáry zdiva do hloubky cca 20 mm. Omítky se odstraní v dostatečné výšce od horního okraje viditelného znehodnocení.

Důležitou zásadou je, že se znehodnocené omítky odstraní minimálně 50 cm nad horním okrajem jejich degradace. To zahrnuje i odstranění keramických soklů a jiných neprodyšných materiálů na omítkách. Následně se aplikují sanační omítky s protisolným podnátěrem AquaSalt Stop®.

 

  1. Zhotovení sanační omítky s protisolnou ochranou AquaSalt Stop®

Dříve, než přistoupíme k zhotovení samotné omítky, doporučujeme povrch ošetřit protisolným podnátěrem AquaSalt Stop®. Tento protisolný podnátěr určený pod sanační jádrovou omítku ochraňuje omítku již při jejím vyzrávání a následně při vysychání zbytkové vlhkosti. Sanační omítka totiž potřebuje pro vyzrávání vodu, kterou však nejprve při omítnutí uvolňuje do zdiva a následně ji do sebe absorbuje. A jelikož je zdivo většinou již zasolené, s vodou pronikají do nově zhotovené omítky i soli a tím ji do značné míry znehodnocují již po její aplikaci. Protisolný nátěr pod sanační omítky AquaSalt Stop® ochraňuje tyto nově zhotovené omítky i nadále. Tento hydrofobní podnátěr nezabraňuje prodyšnosti zdiva i nových omítek. Zbytkovou vlhkost ve zdivu propustí skrz svou strukturu v podobě páry, ale soli již neproniknou do úložiště nových omítek. Aplikace je jednoduchá, účinnost před zasolením je spolehlivá a účinná. Náklady vzhledem k ostatním výdajům jsou relativně velmi nízké. Desetilitrové balení AquaSalt Stop® vystačí při dvou nátěrových či nástřikových vrstvách na cca 20 – 25 m2 plochy zdiva v závislosti na savosti podkladů. Dodáváme i 5 litrové balení přípravku AquaSalt Stop®.

Systém sanačních omítek doporučujeme zhotovit dle tohoto postupu:

  • Po odstranění poškozených omítek se proškrábou spáry do cca 20 mm hloubky zdiva a následně se provede vyrovnání podkladu sanačním postřikem na 100 % plochy zdiva.
  • Po zavadnutí postřiku se provede 1x protisolný, hydrofobní nátěr AquaSalt Stop®.
  • Následně po zaschnutí, se provede druhý nátěr AquaSalt Stop® a do vlhkého nátěru se omítne jádrová sanační omítka.
  • Při dostatečné pevnosti jádrové sanační omítky (není ideální nechat omítku přeschnout) se zhotoví sanační štuková omítka.